ไอเดียที่เที่ยว

แผนเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ญี่ปุ่น

3 วัน 2 คืน

  • วัฒนธรรมญี่ปุ่น

แผนเที่ยวโซนภูเขาไฟฟูจิ

3 วัน 2 คืน

  • วัฒนธรรมญี่ปุ่น

แผนเที่ยวฮามามัตสึกับทะเลสาบฮามานะโกะ

2 วัน 1 คืน

  • กิจกรรมเอาต์ดอร์

แผนเที่ยวปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติ

4 ชั่วโมง

  • กิจกรรมเอาต์ดอร์
Visit Suruga