กิจกรรม

ทัวร์ทำลองทำโชยุ

from:ตั้งแต่ 4,400 เยน

ตลอดปี

เพียงแค่โรงงานไม้ที่ผ่านการใช้งานมาตั้งแต่ปี 1875 ก็ถือว่ามีคุณค่าน่าชมแล้ว ภายในโรงงานมีการเครื่องจ ...
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

ทัวร์ชมโรงผลิตสาเก “ฮานะโนะไม”

from:ตั้งแต่ 11,000 เยน

ตลอดปี

ลองไปเที่ยวชมโรงผลิตเหล้าสาเก “ฮานะโนะไม” ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1864 ในเมืองฮามามัตสึ จังห ...
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • อื่น ๆ
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

กิจกรรมทดลองย้อมผ้าแบบดั้งเดิม “ฮามามัตสึชูเซ็น”

from:ตั้งแต่ 7,000 เยน

ตลอดปี

วิธีการย้อมผ้าสำหรับยูกาตะแบบดั้งเดิมซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่กลางยุคปี 1800 (ยุคเอโดะ) มีชื่อการย้อมแบบชู ...
 • งานหัตถกรรมดั้งเดิม
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

ประสบการณ์เซ็น 1 วัน (วัดโอคุยามะ โฮโคจิ)

from:แตกต่างไปตามแต่ละกิจกรรม

ตลอดปี

ที่วัดโอคุยามะ โฮโคจิ วัดเซ็นอันโดดเด่นในภูมิภาคโทโฮคุ นอกจากจะมาท่องเที่ยวแล้ว เรายังสามารถทดลองประ ...
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

กิจกรรมประสบการณ์ไอคิโด

from:ตั้งแต่ 3,000 เยน

ตลอดปี

ขอแนะนำกิจกรรมสำหรับท่านเหล่านี้ – อยากเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว – ใส่ใจสุขภาพ – อยา ...
 • กีฬา / เอาต์ดอร์
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

กิจกรรมจับปลาไหลและย่างปลาไหล ทะเลสาบฮามานะโกะ

from:ตั้งแต่ 19,800 เยน/กลุ่ม +8,250 เยน/คน

ตลอดปี

ทะเลสาบฮามานะโกะในบริเวณเมืองฮามามัตสึเป็นแหล่งผลิตปลาไหลคุณภาพดีขึ้นชื่อ ปลาไหลหรืออุนางินั้นเต็มไป ...
 • กีฬา / เอาต์ดอร์
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

กิจกรรมลากอวนจับปลาและบาร์บีคิวมื้อกลางวันที่ทะเลสาบฮามานะโกะ

from:ตั้งแต่ 154,000 เยน/กลุ่ม + 8,800 เยน/คน

ตลอดปี

ทัวร์นี้เราจะได้ร่วมการลากอวนจับปลาที่ทะเลสาบฮามานะโกะ จังหวัดชิซุโอกะ ทะเลสาบฮามานะโกะนี่เป็นทะเลสา ...
 • กีฬา / เอาต์ดอร์
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

กิจกรรมย้อมผ้าดั้งเดิมแบบชูเซ็น

from:ตั้งแต่ 17,600 เยน/กลุ่ม +5,500 เยน/คน

ตลอดปี

เมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะเป็นที่รู้จักกันว่ามีฝ้ายคุณภาพดี และมีเทคนิคการย้อมยอดเยี่ยม ทัวร์นี้ ...
 • งานหัตถกรรมดั้งเดิม
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

กิจกรรมทำกลองญี่ปุ่นอันเดียวในโลก!

from:ตั้งแต่ 27,500 เยน/กลุ่ม + 16,500 เยน/คน

ตลอดปี

กลองญี่ปุ่นหรือวะไดโกะเป็นเครื่องดนตรีสำคัญมากในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ย้อนไปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 6 กลองญี่ ...
 • งานหัตถกรรมดั้งเดิม
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

ทัวร์เมืองแห่งดนตรี ฮามามัตสึ

from:ตั้งแต่ 27,500 เยน/กลุ่ม + 4,400 เยน/คน

ตลอดปี

ครึ่งแรกของทัวร์นี้เราจะไปที่พิพิธภัณฑ์ของ Yamaha “INNOVATION ROAD” กัน บริษัท Yamaha Co ...
 • อื่น ๆ
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

ทัวร์ชมวัดเรียวตันจิ

from:ตั้งแต่ 16,500 เยน/กลุ่ม + 5,500 เยน/คน

ตลอดปี

ทัวร์นี้เราจะได้ไปชมภายในวัดเรียวตันจิ วัดนิกายเซ็นที่ก่อตั้งขึ้นในฮามามัตสึเมื่อปี 733 เป็นที่รู้จั ...
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

กิจกรรมจับกุ้งยามค่ำคืนด้วยวิธีดั้งเดิม “เอบิซุกิ”

from:ตั้งแต่ 44,000 เยน/กลุ่ม + 22,000 เยน/คน

เมษายน - ตุลาคม

วิธีประมงเอบิซุกิเป็นวิธีการประมงที่มีเอกลักษณ์โดยใช้แหในการจับกุ้งหอยต่างๆ ที่จะเดินทางจากทะเลสาบไป ...
 • กีฬา / เอาต์ดอร์
 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)