ติดต่อสอบถาม

หากมีเรื่องสงสัยหรือเรื่องกังวลเกี่ยวกับเมืองฮามามัตสึ สามารถสอบถามมาได้เสมอ ทางเราจะพยายามทำให้การท่องเที่ยวและพักอาศัยในเมืองของทุกคนเป็นไปอย่างสะดวกสบายและราบรื่นมากที่สุด ต้องขออภัยหากไม่สามารถตอบในบางคำถามได้ และขอความกรุณาส่งคำถามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

Please confirm your submission
Name
Your country
Email address
Email address (confirm)
Message

Visit Suruga EMot Online Tickets agoda