Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ để các bạn thấy yên tâm và thoải mái trong thời gian lưu lại Hamamatsu. Chúng tôi không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi, mong các bạn hãy hiểu và thông cảm. Ngôn ngữ hỗ trợ chỉ tiếng Nhật và tiếng Anh.

Please confirm your submission
Name
Your country
Email address
Email address (confirm)
Message

Visit Suruga EMot Online Tickets