Hoạt động

Trải nghiệm “kỹ thuật nhuộm Hamamatsu” truyền thống

from:15,000 Yên ~

Tổ chức quanh năm

“Chusen Some” là kỹ thuật nhuộm truyền thống vải Yukata được lưu truyền từ giữa những nă ...
  • Sản phẩm thủ công truyền thống
  • Văn hoá Nhật Bản
  • Mùa xuân
  • Mùa hè
  • Mùa thu
  • Mùa đông
Visit Suruga EMot Online Tickets