Sự kiện

Cuộc thi kéo co Toge no Kunitori

Chủ nhật thứ 4 của tháng 10

Đây là cuộc thi kéo co để phân định “ranh giới của tỉnh” giữa “đội Enshu” củ ...
  • Hoạt động ngoài trời
  • Lễ hội khác
  • Mùa thu

Lễ hội lửa Akiha

Ngày 15, 16 / 12

Lễ hội lửa Akiha được diễn ra tại đền Akiha và chùa Shuyoji. Đền Akiha nổi tiếng với điệu múa cung, ...
  • Lễ hội truyền thống
  • Mùa đông