Bìa giới thiệu

Tài nguyên số

Các bạn có thể xem bìa giới thiệu phiên bản điện tử trong đó có tổng hợp thông tin du lịch và bản đồ Hamamatsu. Tài liệu này các bạn cũng có thể tải về máy để mang theo mình.

Visit Suruga