WiFi miễn phí

Tìm kiếm nhà hàng, tra cứu thông tin mới nhất về các địa điểm du lịch, tra cứu bản đồ... Chúng tôi sẽ tổng hợp các thông tin và các địa điểm có thể sử dụng WiFi, một thiết bị không thể thiếu khi du lịch nước ngoài mà mình có ít thông tin và kiến thức.

Miễn phí

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng miễn phí! Sử dụng ngay cả khi để giết thời gian một chút!

Không cần đăng ký hội viên

Kết nối đơn giản, không cần đăng ký hội viên trước! Có thể sử dụng ngay!

Có thể kết nối với điện thoại thông minh hay PC

Có thể sử dụng với hầu hết các thiết bị, PC, điện thoại thông minh, máy trò chơi.

Visit Suruga EMot Online Tickets