News

The site has been opened! Gặp gỡ Nhật Bản qua Hamamatsu

March 31, 2021

Thông qua kỳ nghỉ ở Hamamatsu giúp các bạn có được chuyến du lịch gặp gỡ một Nhật Bản thật sự. Trang thông tin được tuyển chọn về thành phố Hamamatsu.
Quay lại danh sách