News

Cuộc thi Marathon của thành phố Hamamatsu được tổ chức

February 24, 2023

Vào cuối tuần trước, ngày 19/2 cuộc thi Marathon của thành phố Hamamatsu đã được tổ chức sau 3 năm. Cuộc thi Marathon này thường được tổ chức vào thời gian này của tháng 2 hàng năm, mỗi lần đều có hàng nghìn người tham gia thi chạy quanh thành phố Hamamatsu. Có 3 nội dung là bán marathon, 5km và 1.5km, người già người trẻ, nam nữ đều có thể tham gia. (Năm nay do ảnh hưởng của dịch cúm corona chủng mới mà chỉ có phần bán marathon). Năm sau các bạn có muốn thử chạy quanh thành phố Hamamatsu vào đầu mùa xuân không?


Related Information

https://www.hamamatsu-city-marathon.com/

Quay lại danh sách
Visit Suruga EMot Online Tickets